Piegāde Apmaksa Atteikumi
Seko mums
Search
Search

Pirkšanas noteikumi

Distances līgums ir vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Distances līguma pazīmes:

  • Līguma puses – līgums slēgts starp patērētāju un tirgotāju (pārdevēju, pakalpojuma sniedzēju).
  • Līgums, kas slēgts patērētāju starpā, nav distances līgums.
  • Līgums, kas slēgts tirgotāju starpā, nav distances līgums.

 

Neklātiene – vienošanās ir notikusi patērētājam un tirgotājam fiziski klāt neesot.

Organizēts tirdzniecības veids – līgums noslēgts, izmantojot veidu (sistēmu), ko tirgotājs parasti izmanto līgumu slēgšanai – līgums, kas izņēmuma kārtā noslēgts izmantojot tādu distances saziņas līdzekli, ko tirgotājs parasti neizmanto līgumu slēgšanai, nav distances līgums.

  • Tirgotāja interneta veikals ir uzskatāms par tirgotāja organizētu sistēmu.
  • Līgumu slēgšana pa tālruni vai izmantojot elektronisko pastu ir uzskatāma par tirgotāja organizētu sistēmu, ja tirgotājs šādā veidā parasti veic līgumu slēgšanu.
  • Līgumu slēgšanas pa tālruni vai izmantojot elektronisko pastu nav uzskatāma par tirgotāja organizētu sistēmu, ja tirgotājs parasti šādā veidā līgumu slēgšanu neveic.

 

Distances saziņas apstākļi – līgums noslēgts, izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus.

Piemēram: līgums noslēgts, izmantojot tikai interneta vietni, mobilo aplikāciju, elektronisko pastu, tālruni, TV veikalu, katalogu u.tml.


Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa e-pastu) mūs – SIA „BARONS IM”, Nometņu iela 10-2, Rīga, telefons: 22146781, e-pasts: veikals@zirgustallis.lv ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma/iegādātās preces. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Svarīgi ir paziņot par preces atgriešanu un norādīt kontu, uz kuru vēlaties saņemt naudas atmaksu.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.


Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja Jūs atteiksieties no līguma/preces, mēs Jums atmaksāsim no Jums saņemto preces maksājumu, bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šā līguma/preces.

Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ.

Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „BARONS IM”, adresē: Nometņu ielā 10-2, Rīgā, veikalā “Zirgu stallis”, bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

Kontaktinformācija

Nometņu iela 10, Rīga (ieeja no Slokas ielas)

Tālr.: 67614983, 22146781

E-pasts: veikals@zirgustallis.lv